NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
NSZZ "Solidarność" MKPO
Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty z siedzibą w Krakowie
30-510 Kraków, ul. Sokolska 13

Sekretariat - tel./fax: 0-12 656-34-05Zawiadomienie o MK 29.04.2019Wyjaśnienia Przewodniczącego MKPO NSZZ "S" odnośnie obecnej sytuacji protestu w oświacie 12.04.2019Stanowisko Przewodniczącego MKPO 9.04.2019Stanowisko Przewodniczącego MKPO 5.04.2019Stanowisko MKPO spór zbiorowy 29.03.2019STRONA INTERNETOWA KRAJOWEJ SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA "SOLIDARNOŚĆ"STRONA INTERNETOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" MAŁOPOLSKAPostulaty NSZZ Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego "SOLIDARNOŚĆ"Pismo MKPO do DYREKTORÓW w sprawie OFLAGOWANIA szkoły podczas akcji protestacyjnejPROPONOWANE DZIAŁANIE DLA KÓŁ - ankieta dla kół spór zbiorowyDECYZJA KOŁA - w sprawie sporu zbiorowego


Opinia prawna dotycząca organizacji roku szkolnego w zakresie porównania tzw. przerw świątecznych i ferii a dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Strona 1 *** Strona 2