NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
NSZZ "Solidarność" MKPO
Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty z siedzibą w Krakowie
30-510 Kraków, ul. Sokolska 13

Sekretariat - tel./fax: 0-12 656-34-05Zawiadomienie o posiedzeniu MK na 10.06.2019Uchwała MK Nr 7 z dnia 29.04.2019 - w głosowaniu tajnymUchwała MK Nr 8 z dnia 29.04.2019Wniosek o zwołanie WZDSTRONA INTERNETOWA KRAJOWEJ SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA "SOLIDARNOŚĆ"STRONA INTERNETOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" MAŁOPOLSKAOpinia prawna dotycząca organizacji roku szkolnego w zakresie porównania tzw. przerw świątecznych i ferii a dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Strona 1 *** Strona 2