NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
NSZZ "Solidarność" MKPO
Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty z siedzibą w Krakowie
31-535 Kraków, ul. Ks.Franciszka Blachnickiego 1

Sekretariat - tel./fax: 0-12 656-34-05 lub tel. 0-12 656-57-29MKPO NSZZ S ankieta dla dyrektora arkusz_organizacyjnySTRONA INTERNETOWA KRAJOWEJ SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA "SOLIDARNOŚĆ"STRONA INTERNETOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" MAŁOPOLSKA