NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
NSZZ "Solidarność" MKPO
Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty z siedzibą w Krakowie
31-535 Kraków, ul. Ks.Franciszka Blachnickiego 1

Sekretariat - tel./fax: 0-12 656-34-05 lub tel. 0-12 656-57-29MKPO NSZZ S ankieta dla dyrektora arkusz_organizacyjnyInformacja o funkcjonowaniu biura MKPO NSZZ S w okresie 26.03 - 10.04.2020STRONA INTERNETOWA KRAJOWEJ SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA "SOLIDARNOŚĆ"STRONA INTERNETOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" MAŁOPOLSKAOpinia prawna dotycząca organizacji roku szkolnego w zakresie porównania tzw. przerw świątecznych i ferii a dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Strona 1 *** Strona 2