NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
NSZZ "Solidarność" MKPO
Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty z siedzibą w Krakowie
30-510 Kraków, ul. Sokolska 13

Sekretariat - tel./fax: 0-12 656-34-05PROPONOWANE DZIAŁANIE DLA KÓŁ - ankieta dla kół spór zbiorowyDECYZJA KOŁA - w sprawie sporu zbiorowegoKOMUNIKAT KSOiW, 15.02.2019
STRONA INTERNETOWA KSOiW "SOLIDARNOŚĆ"

Opinia prawna dotycząca organizacji roku szkolnego w zakresie porównania tzw. przerw świątecznych i ferii a dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Strona 1 *** Strona 2