NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
NSZZ "Solidarność" MKPO
Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty z siedzibą w Krakowie
30-510 Kraków, ul. Sokolska 13

Sekretariat - tel./fax: 0-12 656-34-05Komunikat KSOiW 13 marca 2019Postulaty NSZZ Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego "SOLIDARNOŚĆ"Akcja protestacyjna od 11 marca 2019 roku nauczycieli liderów Komisji Międzyzakładowych z Krakowa, Nowego Targu, Nowego Sącza i Grybowa polegająca na okupacji Małopolskiego Kuratorium Oświaty w KrakowiePismo MKPO do DYREKTORÓW w sprawie OFLAGOWANIA szkoły podczas akcji protestacyjnejPROPONOWANE DZIAŁANIE DLA KÓŁ - ankieta dla kół spór zbiorowyDECYZJA KOŁA - w sprawie sporu zbiorowegoKOMUNIKAT KSOiW, 15.02.2019
STRONA INTERNETOWA KSOiW "SOLIDARNOŚĆ"

Opinia prawna dotycząca organizacji roku szkolnego w zakresie porównania tzw. przerw świątecznych i ferii a dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Strona 1 *** Strona 2