USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY


Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 2198
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

ZMIANY:
Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 2203
Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych