KARTA NAUCZYCIELA


Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 1189
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela

ZMIANY:
Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 2203
Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych