DRUKI


Deklaracja Członkowska NSZZ Solidarność

Ankieta do opiniowania pracy dyrektora (nowa!)

Druk wzoru wniosku o zapomogę losową MKPO NSZZ S (np. z tytułu długotrwałej choroby)

ZASILEK STATUTOWY - WNIOSEK

Druk uchwały koła


DRUKI "WYBORY W KOŁACH"


1-Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego koła

2-Protokół komisji skrutacyjnej z wyborów przewodniczącego

3-Lista członków koła

4-Kwestionariusz osobowy

5-Regulamin wyborów w kołach