AKTUALNOŚCI


Aktualności Nauczycielskiej Solidarności

Komunikat z obrad Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” z 31 sierpnia 2018 r. w Warszawie

Organizacja protestu MKPO na 15.09.2018

* * * * *

Serwis Informacyjny NSZZ Solidarność

nr 3 /marzec 2018/
nr 2 /luty 2018/
nr 1 /styczeń 2018/

ARCHIWUM